Hlavní stránka

reaktivace

REAKTIVACE

AKTIVNÍHO UHLÍ

Zabezpečujeme kompletní servis všech systémů s aktivním uhlím, tj. demontáž filtračních patron, vysypání použitého uhlí z filtračních patron, košů či rámů, naplnění reaktivovaným aktivním uhlím, zpětnou montáž filtračních patron včetně dopravy a likvidaci nebo reaktivaci použitého aktivního uhlí.

PRŮBĚH REAKTIVACE

Reaktivace uhlí je výhradně doména granulovaných sorpčních materiálů používaných při vodní filtraci. Jedná se o postup, kdy se staré, zanesené aktivní uhlí zahřívá na různé teploty a vzniklé úbytky se doplňují novým aktivním uhlím. Proces reaktivace zahrnuje celkem 4 kroky:

 1. sušení
 2. desorpce těkavých látek (do 250°C)
 3. pyrolýza a karbonizace netěkavých látek (do 750°C)
 4. samotná aktivace při teplotě 800-1000°C

Takto reaktivované uhlí má stejné vlastnosti jako úplně nové aktivní uhlí.

Ukázkový protokol

Po dokončení celého procesu regenerace či reaktivace získáte přehledný protokol o regeneraci sorpčního materiálu, ve kterém naleznete veškeré potřebné informace.

Aktivní uhlí v systémech odsíření bioplynu

Typické zastoupení sulfanu v bioplynech se zpravidla pohybuje od 0,05-5%. Při spalování však sulfan oxiduje na korozivní oxidy síry a právě tyto oxidy síry reagují s kondenzátem, což má za následek chemickou reakci při níž vzniká kyselina sírová. Ta způsobuje závažnou korozi plynových motorů a pomocných zařízení, čímž se snižuje jejich životnost až o několik let!

Snižování životnosti je samozřejmě nežádoucí jev a právě zde přichází na řadu aktivní uhlí neboť právě pomocí této látky se dosahuje velmi nízkých koncentrací sulfanu v bioplynech.

Kde se aktivní uhlí využívá?

 • bioplynové stanice
 • lakování, v lakovacích boxech
 • v automobilovém průmyslu
 • digestoře, filtry filtrovacích hrnců
 • výroba pitné vody
 • odbarvování kapalin
 • zachycování těkavých látek
 • a další

S NÁMI MÁTE JISTOTU

Kvalita & odbornost

Firma Industry-Filter dodává svým klientům kvalitní filtrace již 22 let.
Má ve své nabídce veškeré typy filtrací od průmyslových provozů, přes medicínské laboratoře až po lakovny. V nabídce nechybí ani aktivní uhlí vč. možnosti regenerace či reaktivace.

aktivni-uhli-2

AKTIVNÍ
UHLÍ

Nabízené balení netto
25kg pytle

Nabízené balení netto
50kg pytle

aktivni-uhli-2

REGENERACE
AKT. UHLÍ

Efektivní a ekonomická
regenerace

Aplikace metody
termické desorpce

aktivni-uhli-2

REAKTIVACE
AKT. UHLÍ

Doplnění aktivní složky
postupným zahříváním

Proces reaktivace
zahrnuje 4 kroky